Zvolte si typ nemovitosti

Darovat nemovitost lze i s podmínkou či příkazem

Darování nemovitostí v rodině je chytrým a méně nákladným řešením převodu nemovitostí za života dárce, než ponechání nemovitostí do dědického řízení. Darovací smlouva k nemovitostem musí být písemná. Dárce může v darovací smlouvě uložit obdarovanému podmínky nebo jej zavázat příkazem. Pokud dárce stanoví do darovací smlouvy podmínky, tak ty by měly být pro obdarovaného především splnitelné a objektivně možné. Zamýšlené podmínky pak nesmí být šikanózní, nemravné či odporující veřejnému zájmu. Směřuje-li podmínka darování jen ke zřejmému obtěžování obdarovaného ze zjevné dárcovy svévole, nebude se k ní přihlížet. Odlišit od této situace musíme darování závislé na podmínce, že obdarovaný přežije dárce. Tato podmínka je zákonem upravena jako darování pro případ smrti a posuzuje se podle dědického práva zpravidla jako odkaz. Podstatou darování s příkazem je uložení povinnosti obdarovanému, aby něco konal, opomenul nebo strpěl. Příkazem může být například povinnost obdarovaného veřejně poděkovat dárci, uvést jeho jméno, něco dát třetí osobě a to buď ze svého majetku nebo přímo z poskytnutého daru. Nesplnění příkazu je právně vynutitelné.

Zpět na Aktuality